Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

Geotekstil Çeşitleri ve Kullanım Alanları


Geotekstiller, inşaat projelerinde, toprak özelliklerini iyileştirmek için toprak dolgularında kullanılır. Geotekstiller fakir toprağı daha yönetilebilir kılar, aksi takdirde uygun olmayan yerlerde inşaat yapılmasına olanak sağlar. Geotekstiller, yollar, limanlar, depolama alanları, drenaj yapıları ve diğer inşaat projeleri gibi birçok altyapı işi için ideal malzemelerdir.

Geotekstil Uygulamaları

Geotekstiller birçok yaygın uygulamada kullanılabilir:

  • Havaalanı pistlerinde asfaltlanmamış ve asfalt yollar
  • Düzenli depolama ve taş taban kursları
  • Kaldırımlar ve kum drenaj katmanları
  • Park alanları ve boş alanlar
  • Yeşil alanlar ve dinlenme tesisleri
  • İstinat duvarı yapıları
  • Kanal bankaları ve boru açmaları

Geotekstillerin Fonksiyonları

Geotekstiller, yolların, dolguların, boru hatlarının ve toprak tutucu yapıların inşa edildiği toprakları iyileştirmek için yaygın olarak kullanılır. Açık örgülü, çözgü örgülü ve kapalı kumaş veya dokuma olmayan tekstiller de dahil olmak üzere birkaç tür jeotekstil malzeme vardır. Ayrılma, filtreleme, drenaj, donatı, sızdırmazlık ve koruma gibi çeşitli özellikler için farklı geotekstil malzemeleri belirtilmiştir.

Geotekstil Ayırma

İki farklı toprak malzemesi arasına bir jeotekstil yerleştirildiğinde, ayırma işlevi önemli bir rol oynar. Bu durumda geotekstil, farklı olmayan malzemeleri ayırır, böylece istenen toprak özellikleri elde edilebilir. Bu tip geotekstilin temel amacı, su toprak tabakalarına girdiğinde, geotekstilin kirlenmesini engellemektir. Örneğin, yol yapımında, ince alt sınıf agregayı, alt tabakanın kaba agregalarından ayrı tutmak isteyebilirsiniz.

Bunu yaparak, drenaj özellikleri sağlam tutulacak ve ince agreganın daha büyük agrega arasındaki boşlukları doldurmasını önleyecektir. Bu tip jeotekstiller, toprak kirliliğini önlemek ve yolun kuvvet ve yapısal kapasitesine zarar vermeden suyun akmasını sağlamak için özel bir kalınlık ve geçirgenlik özelliklerine sahiptir.

Geotekstil Filtrasyonu

Filtrasyon geotekstil özellikleri, suyun her iki yönde de hareket etmesini sağlamak için kullanılır. Bu geotekstil tipleri dokunmuş veya dokunmamış olabilir ve ince agregaların toprak katmanları arasında hareket etmesini önlemek için kullanılır. Malzemenin gözenekliliğine ve geçirgenliğine bağlı olarak, geotekstiller ayrıca, yeraltı suyunun kılcal yükselişinin kinetik enerjisini dağıtarak, drenaj suyunun yanal akışını destekleyebilir. Geotekstiller, hem dikey hem de yatay uygulamalarda kullanılabilir ve evlerdeki ve yollardaki ve kaldırımlardaki drenaj problemlerini çözmede yardımcı olur.

Geotekstil Takviye

Geotekstil, toprak özelliklerini iyileştirmek için kullanıldığında, tasarımı birkaç temel faktöre dayanır:

  • Sürtünme veya hareket kısıtlaması
  • Yüklerin desteği
  • Yatak arızası düzlemindeki değişiklikler

Bu, betondaki inşaat demiri işlevi ile karşılaştırılabilir. Geotekstiller, çok düşük dereceli topraklar üzerine inşa edilmiş bentlerde ve yollarda kullanılır ve daha dik bodurlara izin verilir. Bu tür uygulamalar için, bir geoteknik mühendisi tarafından sağlanan tasarım parametrelerine sahip olmanız her zaman önerilir.

Geotekstil Sızdırmazlık

Bir geotekstil kumaş, sızdırmaz hale getirmek için asfalt veya diğer karışımlarla emprenye edilebilir ve böylece sıvı akışını her iki yönde de sınırlandırabilir. Bu dokumasız bir kumaş gerektirir. Geçirimsiz geotekstiller, toprak veya yeraltı suyunun yukarıdaki kirleticilerden kirlenmesini önlemek veya buharlaşma veya kirlenmeden dolayı içme suyu kaybını önlemek için kullanılabilir.


Yazarın Video: Geotekstil Donatılı Killi Zeminlerin Mekanik Davranışının İncelenmesi

İlgili Makaleler:

✔ - Gürcistan Kiracısı İcra İcra Hakkı

✔ - Kiralık Geç Ücret Ücretlendirme Süreci

✔ - Derginin Temelleri Gözyaşı Plakası


Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!