Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

Sermaye Bütçelemesi Yöntemi Olarak Net Bugünkü Değer

Net bugünkü değer nedir ve sermaye bütçelemesinde nasıl kullanılır?


Şirketler genellikle net bugünkü değeri sermaye bütçelemesi yöntemi olarak kullanırlar çünkü yeni bir sermaye projesine yatırım yapıp yapmamayı değerlendirmek için belki de en anlayışlı ve faydalı yöntemdir. Hem matematiksel hem de paranın zaman değeri açısından ya geri ödeme süresi ya da indirimli geri ödeme süresi yöntemlerinden daha rafine. Ayrıca, karlılık endeksi veya iç getiri oranı hesaplamalarından belirli şekillerde daha anlayışlı.

Net Bugünkü Değer Nedir?

Net bugünkü değer, bir şirketin yatırım yapmak isteyebileceği potansiyel fiziksel varlık projelerini değerlendirmek için kullanılan birçok sermaye bütçeleme yönteminden biridir. Genellikle, bu sermaye yatırım projeleri, pahalı bir montaj hattı ekipmanı satın almak veya yeni bir bina inşa etmek gibi, kapsam ve para bakımından büyüktür.

Net bugünkü değer, analizde indirgenmiş nakit akımlarını kullanmaktadır; bu, net bugünkü değeri, hem risk hem de zaman değişkenlerini göz önünde bulundurarak, sermaye bütçeleme yöntemlerinden herhangi birine göre daha kesin kılmaktadır.

Net bugünkü değer analizi, birkaç değişken ve varsayımı içerir ve projenin (t) zamanını ve firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini içeren bilgileri kullanarak bir proje tarafından öngörülen nakit akışlarını, şimdiki zamana indirerek değerlendirir. (ben). Sonuç pozitifse, firma projeye yatırım yapmalıdır. Olumsuzsa, firma projeye yatırım yapmamalıdır.

Net Bugünkü Değer Kullanan Sermaye Projeleri

Bir sermaye yatırımı projesini değerlendirmek için net bugünkü değeri kullanmadan önce, bu projenin karşılıklı olarak mı yoksa bağımsız bir proje mi olduğunu bilmeniz gerekir. Bağımsız projeler, diğer projelerin nakit akışından etkilenmeyen projelerdir.

Ancak birbirini dışlayan projeler farklıdır. İki proje karşılıklı olarak münhasırsa, aynı sonucu elde etmenin iki yolu vardır. Bir işletme bir proje için teklif talep etmiş ve bir dizi teklif alınmış olabilir. Aynı proje için iki teklif kabul etmek istemezsiniz. Bu, birbirini dışlayan bir projenin örneğidir.

İki sermaye yatırımı projesini değerlendirirken, bağımsız mı yoksa karşılıklı olarak münhasır mı olduklarını değerlendirmek zorundasınız ve bunu akılda tutmak veya reddetmek için bir karar vermelisiniz.

Net Bugünkü Değer Karar Kuralları

Her sermaye bütçeleme yönteminde bir takım karar kuralları vardır. Örneğin, geri ödeme süresi yönteminin karar kuralı, belirli bir süre içinde başlangıçtaki yatırımını geri öderse, projeyi kabul etmenizdir. Aynı karar kuralı, indirimli geri ödeme süresi yöntemi için de geçerlidir.

Net bugünkü değer ayrıca aşağıdakileri içeren kendi karar kurallarına sahiptir:

  • Bağımsız projeler: Eğer NPV $ 0'dan büyükse, projeyi kabul edin.
  • Karşılıklı olarak özel projeler: Bir projenin NPV'si diğer projenin NPV'sinden büyükse, projeyi daha yüksek NPV ile kabul edin. Her iki projede de negatif bir NPV varsa, her iki projeyi de reddedin.

Örnek: Net Bugünkü Değerin Hesaplanması

XYZ Inc. şirketinin proje A ve Proje B olmak üzere iki proje düşündüğünü ve her proje için NPV'yi hesaplamak istediğini varsayalım.

  • A Projesi, dört yılın her birinde aşağıdaki nakit akışlarını içeren dört yıllık bir projedir: 5.000 $, 4.000 $, 3.000 $, 1.000 $.
  • B Projesi ayrıca dört yılın her birinde aşağıdaki nakit akışlarını içeren dört yıllık bir projedir: 1.000, 3.000, 4.000 ve 6.750 $.
  • Firmanın sermaye maliyeti, her proje için yüzde 10'dur ve ilk yatırım 10.000 $ 'dır.

Firma bu nakit akışlarının net bugünkü değerini her iki proje için belirlemek ve karşılaştırmak istemektedir. Her projenin eşit olmayan nakit akışı var. Başka bir deyişle, nakit akışları yıllık kazanç değildir.

Nakit akışlarının bugünkü değerinin hesaplanmasında temel denklem aşağıdaki gibidir, NPV (p) Nakit akışı her dönem farklı olduğunda:

NPV (p) = CF (0) + CF (1) / (1 + i) t + CF (2) / (1 + i) t + CF (3) / (1 + i) t + CF (4) / (1 + i) t

Nerede:

  • i = firmanın sermaye maliyeti
  • t = nakit akışının alındığı yıl
  • CF (0) = ilk yatırım

NPV formülünü çalışmak için:

  • Projenin geri kalanına, projenin ilk yatırımı olan Yıl 0'dan gelen nakit akışını, projenin geri kalan kısmına ekleyin.
  • İlk yatırım bir nakit çıkışıdır, bu nedenle negatif bir sayıdır. Bu örnekte, her proje için 1 ila 4 yıl arasındaki nakit akışlarının tümü pozitif sayılardır.

İpucu: Bu denklemi, proje devam ettiği kadar uzun bir süre boyunca uzatabilirsiniz.

Proje A'nın NPV'sini hesaplamak için:

NPV (A) = (- 10.000 ABD Doları) + 5.000 $ / (1.10) 1 + 4.000 ABD Doları / (1.10) 2 + 3.000 ABD Doları / (1.10) 3 + 1.000 ABD Doları / (1.10) 4

= $788.20

A Projesi'nin NPV'si 788.20 ABD Dolarıdır, yani projeye yatırım yaparsa, şirketin değerine 788.20 ABD Doları ekler.

NPV Dezavantajları

NPV bir projenin değerini ve potansiyel kar katkısını ölçmek için bir fikir ve faydalı bir yol sunsa da, dezavantajları var. Hiçbir analistin bir kristal küresi olmadığından, her sermaye bütçeleme yöntemi, yanlış tahmin edilen kritik formül girdilerinin ve varsayımlarının yanı sıra, bir projenin maliyetlerini ve nakit akışlarını etkileyebilecek beklenmedik veya öngörülemeyen olaylar riskinden muzdariptir.

NPV hesaplaması, tahmini maliyetlere, tahmini iskonto oranına ve tahmini tahmini getire dayanmaktadır. Ayrıca öngörülemeyen giderler, zaman gecikmeleri ve ön veya arka uçta veya proje sırasında ortaya çıkan diğer sorunları da hesaba katamaz.

Ayrıca, NPV hesaplamasında kullanılan iskonto oranı ve nakit akışları, projenin her periyodu için maksimum nakit akış değerleri yerine varsayılarak, tüm olası riskleri yakalamaz. Bu, yatırımcılar için yanlış bir güven duygusuna yol açmaktadır ve şirketler bu riski azaltmaya yardımcı olmak için muhafazakar, agresif ve en muhtemel varsayım setleri kullanarak sıklıkla farklı NPV senaryoları uygularlar.

Alternatif Değerlendirme Yöntemleri

Bazı durumlarda, özellikle kısa vadeli projeler için, basit değerlendirme yöntemleri anlamlıdır. Geri ödeme süresi yöntemi, projenin ilk yatırımını geri kazanmanın ne kadar süreceğini hesaplar. İlk maliyetler geri ödendiğinde gelen karları dikkate almasa da, karar süreci analizin bu bileşenine ihtiyaç duymayabilir. Bu yöntem sadece kısa vadeli projeler için anlamlıdır, çünkü çok yıllı projeler veya enflasyonlu ortamlar için daha az etkili kılan paranın zaman değerini dikkate almaz.

Dahili getiri oranı (IRR) analizi, aynı NPV formülüne dayanmasına rağmen, sıklıkla kullanılan bir seçenektir. IRR analizi, her dönem için yalnızca nakit akışını göz önünde bulundurması ve ilk yatırımı göz ardı etmesi bakımından farklıdır. Ek olarak, sonuç, NPV formülünde olduğu gibi tahmini bir orana tıkmak yerine indirim oranının çözülmesiyle elde edilir.

IRR formülünün sonucu yıllık bazdadır ve bu, farklı projeleri karşılaştırmayı kolaylaştırır. NPV formülü ise, bir, üç veya daha fazla olmak üzere projenin tüm yıllarını bir arada değerlendiren, farklı zaman dilimlerindeki diğer projelerle karşılaştırmayı zorlaştıran bir sonuç verir.


Yazarın Video: FİNANSAL YÖNETİM II - Ünite3 Özet2

İlgili Makaleler:

✔ - Genel Sorumluluk Politikasında Oluşumun Anlamı

✔ - Yeni Bir İşe Nasıl Başlanır?

✔ - Ticari Vergi Denetimi Nasıl Hazırlanır?


Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!