Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

Mortgage Acil Durum Fıkrası Örnek Terimler

Bir ipotek kontratı bir satın alma sözleşmesinde alıcıları korumak 5 yolu


Bir mülk satın almak genellikle bir satın alma sözleşmesinin imzalanmasını içerir. Alıcılar genellikle bir mülk satın almak için bir ipoteğe hak kazanması gerektiğinden, bu sözleşme genellikle bir ipotek kontenjan maddesi içerir. Bu fıkra genellikle ipotek taahhüdünün şartlarını detaylandıracak ve alıcı ipotek edemezse ne olacağını açıklayacaktır. Mortgage ihtiyati şartının ne olduğunu ve alıcıları korumanın beş yolunu öğrenin.

Bir ipotek acil durum maddesi nedir?

Bu Madde Ne Zaman Gereklidir?

Bir ipotek ihtiyati şartı sadece bir satın alma sözleşmesinde alıcı mülk satın almak için finansman alıyorsa gereklidir. Alıcı, mülkü tamamen nakit olarak satın alıyorsa, bu şart gerekli değildir.

Bu Madde Neden Önemli?

Bir alıcı, bir mülk için teklifte bulunurken ipotek onayı alabilir, ancak borç vereni, alıcıyla ve satın alınan mülkle ilgili olarak bir dizi faktörü doğrulayana kadar onaylanamaz. Satın alma sözleşmesi imzalandığında alıcı genellikle gerçek bir ipotek taahhüdüne sahip olmadığı için, bu fıkra, alıcının ipotek için onaylanmadığı durumlarda hem alıcıyı hem de satıcıyı korumak içindir.

5 Mortgage Acil Durumunun Örnek Şartları:

İşte bir ipotek beklenmedik durum maddesinde bulunabilecek en yaygın terimlerden beşi.

1. Mortgage Koşullarına Dayalı Sözleşme:

Mortgage ihtiyati maddesinin ilk noktası, eğer alıcı bir ipotek taahhüdü alamıyorsa sözleşmenin diğer tüm maddelerinin artık geçerli olmadığını açıkça ortaya koymaktır. Bu fıkra alıcı için bir korumadır, çünkü kendisine herhangi bir yasal sonuç olmadan ve daha önce yatırılan parayı kaybetmeden sözleşmeden çıkmasını sağlar. Bu madde aynı zamanda satıcıyı da korur çünkü asıl alıcı ipoteği alamıyorsa başka bir alıcıya geçebilir.

2. Borç Verme Koşulları:

Bir ipotek ihtiyati maddesi, alıcıya tatmin edici olacak ipotek taahhüdünün tam şartlarını açıklamalıdır. Bu içermelidir:

  • Alıcının onaylaması gereken dolar tutarını,
  • Alıcının onaylaması gereken faiz oranı ve
  • Alınabilecek tüm ücretler.

Bu cümle alıcıyı bir yol sayısı:

  1. İlk önce alıcıyı ipotek alması engellenirse korur.
  2. Alıcının onaylaması gereken kesin miktarı listelemek, alıcı için ikincil koruma görevi görür. Bir ipotek için onaylanmış ancak sözleşmede listelenen tutar için onaylanmamışsa, sözleşmeyi başka bir sonuç çıkarmadan iptal edebilir.
  3. Bu cümlenin alıcıyı korumasının son yolu, alıcının onaylaması gereken faiz oranını listelemektir. Faiz oranı çok yüksekse, alıcı daha fazla alım yapmak istemeyebilir. Bu maddede kesin bir faiz oranı listelenmemiş olsa bile, sadece faiz oranının 'alıcı için yeterli olması gerektiğini; Borç verenin onayladığı faiz oranından memnun değilse alıcıya bir teklif verir.

3. Finansman Acil Durum Tarihi:

Bu cümle alıcıya ipotek taahhüdünü almaları gereken belli bir zaman dilimi verir. Bu beyan, satıcıyı korumak içindir. Bu zaman dilimi hem alıcı hem de satıcı tarafından kararlaştırılmalıdır, ancak genellikle 30 ila 60 gün arasındadır. Alıcı bu süre zarfında ipotek alamazsa, satıcı sözleşmeyi iptal edebilir ve diğer ilgili alıcılara geçebilir.

4. İpotek Alınmazsa:

Bu cümle, finansman şartlarına bağlı olarak ipoteğe ulaşılmadığı takdirde alıcıya ve satıcıya verilmez. Bu cümle, genellikle, alıcının, önceden koydukları para yatırma paralarının iadesi hakkına sahip olduğunu belirtir. Satıcının bu noktada da uzaklaşmasına izin verilir. Bir ipotek, finansmanın sona erme tarihi itibariyle alınmamışsa, taraflardan herhangi birinin sözleşmeyi iptal etme niyetini genellikle karşı tarafa yazılı olarak bildirmesi gerekir.

5. Acil Durum Tarihi Uzatma:

Alıcının, finansman koşullu tarihine kadar ipotek taahhüdü almadığı takdirde, satıcı, alıcının finansmanını alabilmesi için uzatma yapmasına izin vermeyi kabul edebilir. Uzatmanın uzunluğu hem alıcı hem de satıcı tarafından kararlaştırılacaktır.

Örnek Mortgage Acil Durum Maddesi:

Aşağıdakiler, bir satın alma sözleşmesinde bulabileceğiniz bir ipotek ihtiyati şartının bir örneğidir. Sözleşmenin tam şartları hem alıcı hem de satıcı tarafından kararlaştırılması gerektiği gibi farklı olacaktır.

“Alıcının bu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri, Alıcının bir şirket için koşulsuz yazılı taahhüt vermesi şartına bağlıdır. Bir banka veya başka bir borç verenden, alım fiyatının% 'sine eşit miktarda ipotek veya Alıcı için tatmin edici bir oranda ipotek. Alıcı, söz konusu yazılı taahhüdü almak için bu sözleşme tarihinden itibaren otuz (30) gün sürebilir. (“Finansman Acil Durum Tarihi”) Alıcı, bu süre zarfında söz konusu taahhüdü almadıysa, taraflardan herhangi biri bu bildirimi feshetmeden sonra diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir ve finansman şartı sona erdikten sonra tüm para yatırma paraları Alıcıya iade edilecektir. ve hiçbir taraf diğerine karşı başka bir sorumluluk üstlenemez. Finansman şarta bağlılık tarihi, rızanın makul bir şekilde geri alınmaması veya ertelenmemesi gereken Satıcı'nın rızası ile uzatılabilir. ”


Yazarın Video:

İlgili Makaleler:

✔ - Restoran Bölümü Kontrolü: Müşterileri Mutlu Etmek

✔ - Perakendeciliğin Başlıca Kaynakları

✔ - İşe Başlamak: ABD'nin En İyi 5 Kongre Kenti


Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!