Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

Maliyet-Hacim-Kar (CVP) Analizi Nasıl Yapılır?

Değişiklikler Karı Nasıl Etkiler?


Maliyet-hacim-kar analizinde - veya CVP analizinde kısaca - üç değişkenin bir değişken üzerindeki etkisine bakıyoruz: Kâr. CVP analizi, bir şirketin maliyetlerindeki hem sabit hem de değişken, satış hacmi ve fiyattaki değişikliklerin şirketin karını ne kadar etkilediğini tahmin eder. Bu, yönetim finansmanı ve muhasebesinde çok güçlü bir araçtır. Yöneticilerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için yönetim muhasebesinde en yaygın kullanılan araçlardan biridir.

Maliyet-hacim-kar analizi yapmak için kullanabileceğiniz adım adım bir yöntem:

Katkı Marjı ve Maliyet-Hacim-Kar Analizi

İlk olarak, katkı payı marjı gelir tablosuna bir göz atın. Katkı payı, bir şirketin satışları ile değişken maliyetleri arasındaki farktır. Katılma marjı gelir tablosunun hesaplanması, sabit ve değişken maliyetlerin ayrıldığını gösterir. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu basit denklemin içine sığabilir:

Faaliyet Gelirleri = Satışlar - Toplam Değişken Maliyetler - Toplam Sabit Maliyetler

Anlayışınızı iyileştirmek için bu temel denklem genişletilebilir:

Faaliyet Gelirleri = (Satılan Fiyat x #Birim) - (Birim Başına Değişken Maliyet X Satılan Birim Sayısı) - Toplam Sabit Maliyetler

Brüt Marj - Katkı Marjı

Bir finansal yöneticinin brüt kar marjının ve prim marjının aynı olmadığını anlaması önemlidir. Brüt kar marjı, satış ile satılan malın maliyeti arasındaki farktır. Satılan malın maliyeti herşey maliyetler - sabit maliyetler ve değişken maliyetler. Katkı marjı yalnızca değişken maliyetleri dikkate alır. Her ikisinin de hesaplanması finansal yöneticiye değerli, ancak farklı bilgiler verebilir.

Katkı Marjı Oranı

Katkı payı marjınızın oranını belirlemek, katkı payınızın toplam satışlarınızın yüzde kaçını belirlemek kadar kolaydır. Bu formülde toplam katkı payını, birim katkı payını kullanmazsınız. Bu oranın hesaplanması, firmanın kar potansiyelini belirlediği için finans yöneticisi için önemlidir. Örneğin, katkı payı marjınız 40.000 ABD Doları ise ve satışlarınızda 100.000 ABD doları varsa, katkı payı marjı oranınız yüzde 40'tır. Bu, satışlardaki her dolarlık artış için, sabit maliyetleri karşılamak için katkı payında% 40'lık bir artış olacağı anlamına gelir.

Birimdeki Breakeven Noktasını Hesaplama

CVP analizinde, güçlü bir fonksiyon firmaya ait birim cinsindeki kırılma noktasını hesaplamaktır. Ürününüzün satış fiyatını birim cinsinden son puan ile çarparak, başlangıç ​​noktasını dolar cinsinden hesaplayabilirsiniz.

Birimlerdeki kırılma noktası, sıfır kar yapmak için firmanın üretmesi ve satması gereken birim sayısıdır. Başka bir deyişle, toplam gelirin toplam giderlere eşit olduğu birim sayısıdır.

İşletme geliri sıfıra eşitse, birimdeki kırılma noktasına ulaşıldı. Faaliyet geliri pozitif ise, işletme firması kar eder. Faaliyet geliri negatif ise firma zarar alır.

Eğer gözlemciyseniz, bu denklemdeki değişkenlerin maliyet-hacim-kar denkleminde kullanmış olduğunuz değişkenlere benzediğini görebilirsiniz.

CVP analizinin odak noktalarından biri breakeven analizidir. Spesifik olarak, CVP analizi, firma yöneticilerinin, firmalarının satışlarını kırabilecekleri satışlarda ne alacağını analiz etmelerine yardımcı olur. İlgili birçok konu var; Özellikle, kırmak için kaç birim satmak zorunda kalmaları, sabit maliyetlerdeki bir değişimin başlangıç ​​noktası üzerindeki etkisi ve fiyattaki artışın firma karı üzerindeki etkisi. CVP analizi, satış hacmi değiştikçe gelirlerin, giderlerin ve karların nasıl değiştiğini gösterir.


Yazarın Video: Amazon'da Satış İçin Ne kadar Paraya İhtiyacım Var?

İlgili Makaleler:

✔ - Geri Dönüşüm İçin Palet Toplama

✔ - Bir Fikir Nasıl Patent Verilir - İnternet Patentleri

✔ - Tedarik Zincirinde Kamusal Depolama


Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!