Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

Maaş Kesinti ve Kesinti Nasıl Hesaplanır?

Federal Gelir Vergisi Stopajı, FICA Vergisi ve Daha Fazlasını Hesaplama


Kendi maaş bordronuzu işlemeyi düşünüyor musunuz? Burada açıklanan adımları uygularsanız, çalışanların maaşları için stopaj ve kesintileri hesaplamak zor değildir.

Bu süreçte hedefiniz brüt maaş tutarından (brüt maaş, çalışana borçlu olduğunuz gerçek tutardır) net maaştan (çalışanın maaş tutarı) elde etmektir. Ödeme süresi için brüt ücreti hesapladıktan sonra, federal gelir vergisi stopajı, FICA (Sosyal Güvenlik / Medicare) vergisi, eyalet ve yerel gelir vergisi ve diğer kesintiler için tutarlar düşülmeli veya stopaj edilmelidir.

GÜNCELLEME: Yeni Vergi Kanunu Stopaj Hesaplarını Etkiliyor

Başkan Trump tarafından 22 Aralık 2017 tarihinde imzalanan Vergi Kesintileri ve İş Yasası birçok Amerikalı için vergi oranlarını değiştirdi. Bu oran değişiklikleri, stopaj tablolarındaki değişiklikler anlamına gelir ve birçok çalışan için yeni W-4 formları gerektirebilir. IRS güncellenmiş vergi tabloları yayımladı ve işverenlerden 15 Şubat 2018 tarihine kadar gerekli değişiklikleri yapmaları istendi.

Bu değişikliklerin bordro işlemlerinizi nasıl etkilediğinin detayları bu makalede açıklanmaktadır.

Kesintiler ve Stopaj Arasındaki Fark Nedir?

Stopaj, işçi ücretinden alınan gelir vergisi ve FICA vergileri gibi federal veya eyalet vergileri için kullanılan bir terimdir. Kesintiler, emeklilik maaşları, sağlık maliyetleri veya özel fonlar ve bağışlar gibi bir çalışanın maaşından alınabilecek diğer tutarlar içindir.

Tüm Hesaplamalar İçin Brüt Ücret Kullanın

Brüt maaş, çalışan bordro dönemi ücretini ifade eder. Stopaj ve kesinti tutarlarını hesaplarken, her hesaplama için çalışanın brüt ücret tutarını kullanmanız gerekir. Hesaplamalar ilerici değildir, hesaplamalar için daha az ve daha az miktarlar kullanılır. Bunun nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki ayrıntılı hesaplama örneğine bakın.

Bu kuralın tek istisnası, yüzde yöntemini kullanarak federal gelir vergisi stopajını hesaplamanızdır (aşağıda açıklanmıştır).

 • 01

  Birinci Adım: Her Çalışandan W-4 Formu Alın

  IRS, ABD'deki tüm işçilerin işe alımda IRS Form W-4'ü imzalamasını gerektirir. Bu form, çalışanlara ödeme yapmanız ve gelir ve stopaj işlemlerinin çalışanın maaşına uygun şekilde hesaplandığından emin olmanız için gereken önemli bilgileri içerir.

  Çalışan adına ve adresine ek olarak, en önemli bilgiler:

  • Çalışanın sosyal güvenlik numarası
  • İşçinin medeni durumu,
  • Çalışanın talep ettiği ödenek sayısı ve
  • Çalışanın her bir ücretten almak istediği ek tutar.

  Dördüncü adımda stopaj hesaplamasında medeni durum, ödenek ve ek miktarlar gerekecektir.

 • 02

  İkinci Adım: Brüt Ücreti Hesaplayın

  Çalışanların maaşları brüt maaş olarak başlar. Brüt ücret, toplam ücret tutarıdır. Maaşlı çalışanlar için yıllık aidatın maaş sayısına bölünmesiyle elde edilir. Saatlik çalışanlar için, oranın çalışılan saat sayısıdır (fazla mesai dahil).

  Ne tür çalışanlara sahip olduğunuzdan emin değilseniz, maaşlı ve saatlik çalışanlar arasındaki fark hakkındaki bu makaleyi okuyun.

  Bu maaş dönemi boyunca fazla mesai yapılmaması durumunda, maaşlı ve saatlik çalışanlar için brüt ücretin nasıl hesaplandığına örnekler:

  Maaşlı çalışan yıllık maaş ödenir. Diyelim ki yıllık maaş 30.000 dolar. Bu yıllık maaş, bir ödeme dönemi için brüt maaş alabilmek için yıl içindeki maaş dönemlerine bölünmüştür. Maaşlı çalışanlara ayda iki kez ödeme yaparsanız, yılda 24 maaş dönemi vardır ve bir maaş için brüt maaş 1250 dolar (24 ile bölünen 30.000 dolar).

  Bir saatlik çalışan ödeme süresi için saatlik bir oranda ödenir. Bir çalışanın saatlik ücreti 12 dolarsa ve ödeme döneminde 38 saat çalıştıysa, bu maaş için brüt ücreti 456,00 dolar (12 x 38 dolar).

  Ancak, fazla mesai ödenmişse, henüz brüt ödeme yapmadınız. Daha sonra, saatlik çalışanlar ve bazı maaşlı çalışanlar için fazla mesai hesaplamanız gerekecektir. Fazla mesai ücreti, brüt maaş alabilmek için normal ücrete eklenmelidir.

 • 03

  Üçüncü Adım: Fazla Mesai Hesapla

  Tüm saatlik çalışanlar, haftada 40 saatten fazla çalıştıkları takdirde fazla mesai hakkına sahiptir. Bazı maaşlı çalışanlar, ücret seviyelerine bağlı olarak fazla mesaiden muaf tutulur. Düşük maaşlı çalışanlar, maaşları muaf olarak sınıflandırılsalar bile, haftada 455 dolara eşitse (yıllık 23.660 dolar) fazla mesai yapmaları gerekir.

  Federal iş kanunu, bir haftada 40'ın üzerindeki tüm saatler için saatlik oranın bir buçuk katına kadar fazla mesai gerektirmektedir. Gerekli olan fazla mesai ücretlerinden fazlasını ödeyebilirsiniz, ancak buradaki amaçlarımız için gereken tutarı kullanırız. Bazı eyaletlerde, fazla mesainin daha yüksek oranlarda ödenmesini gerektiren fazla mesai yasaları da vardır. Ayrıntılar için eyalet işçi departmanınıza bakın.

  İşte fazla mesai hesaplamasının bir örneği:

  Sandy haftada 43 saat çalışıyor. 3 saatliğine, saatlik ücretinin 1,5 katı oranında fazla mesai hakkına sahiptir. Saat ücreti 12 dolarsa, 3 saat boyunca 18 dolar, toplam süre 54 dolar fazla mesai alır. Bu fazla mesai, saat başına 480 dolar (40 saat x 12 dolar) olan toplam 534 dolar ücretine eklenir. Bu ödeme süresi için brüt maaşı.

  Fazla mesai hakkındaki bu makaleler, fazla mesai ücreti sorununu çözmenize yardımcı olabilir:

  Saatlik çalışanlar ve fazla mesai

  Muaf olmayanlara karşı muaf olmayan çalışanlar: Fazla mesai kuralları

 • 04

  Dördüncü Adım: Federal Gelir Vergisi (FIT) Stopaj Tutarını Hesaplayın

  Federal Gelir Vergisi stopajını hesaplamak için ihtiyacınız olacak:

  • İşçinin ödeme dönemi brüt ücreti
  • Çalışanın W-4 formu ve
  • Yayın Tablo 15'teki IRS'den vergi tablolarının bir kopyası: İşveren Vergi Rehberi). Masanın doğru yıl için uygun olduğundan emin olun. Tablo 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girdi, bu yüzden 2018’e ihtiyacınız olacak.

  Yayın 15'teki şu sayfaya gidin: "Gelir Vergisi Stopajı için Yüzde Yöntemi Tabloları"

  Eşleşen tabloyu arayın:

  • Medeni hal. Bekar (hane başı statüsü dahil) solda ve evli sağdadır.
  • Ödeme süresi türü Bu, haftalıktan yıla kadar değişmektedir (bu, kişiye yılda bir kez ödeme yapılması demektir). İki haftada bir haftada bir (örneğin, diğer her Cuma günü) ve yarı aylık ayda iki kez olur (örneğin 1. ve 15.).
  • Sonra kişinin brüt ücretini bulmak bu masada.

  Diyelim ki Evli bir kişinin Haftalık bordro dönemine bakıyorsunuz.

  Bu kişiye haftalık brüt maaş tutarını bulmak için sol tarafa bakın. Diyelim ki 1500 dolar. "Üzerinde… Ama bitmedi" listesinde 1500 $ bulun. 1500 dolar 525 doların üzerinde fakat 1626 doların üzerinde değil.

  Bu çizgiyi göreceksiniz:

  Durdurulacak gelir vergisi tutarı:

  Aşırı - Aşırı - aşırı

  525 $ 1626 $ 35.90 $ artı% 15 - 525 $

  Bu sonraki bölüme birkaç adım var.

  1. "Stopaja Alınacak Vergi Tutarı" sütunundan 35.90 Dolar düşürün.

  2. Ardından, çalışanınızın maaşının aşımını "fazla aşan" sütunundaki sayıdan bulmanız gerekir. 1500 dolardan 525 Dolar çıkar; bu sana 475 dolar verir.

  3. Üçüncü sütunda% 15 ile 475 ABD doları. Bu size 146.25 dolar verir.

  4. 146,25 ABD Dolarını 35,90 ABD Dolarına, 182,15 ABD Dolarına eşittir. Bu, kişinin federal gelir vergisi maaşından kesilen tutardır.

  IRS, çok sayıda çalışanınız varsa bu işlemi kolaylaştırmak için bir stopaj hesaplayıcısına sahiptir.

  Daha sonra, FICA vergilerini hesaplamanız gerekir.

 • 05

  Beşinci Adım: Sosyal Güvenlik ve Medicare Kesintilerini Hesaplayın

  FICA vergilerini (Sosyal Güvenlik ve Medicare) çalışanların maaşlarından kesmelisiniz. Bu indirimler için hesaplama oldukça kolaydır. FICA vergisi, çalışanın brüt ücretinin% 15,3'üdür.

  Toplamın yarısı (% 7,65) çalışanın maaşından kesiliyor ve yarısı işveren tarafından ödeniyor.

  Yukarıdaki çalışan için, haftalık maaşın 1500 doları, hesaplama toplamı 114,75 ABD doları için 1500 x 7,65 ABD Doları'dır (.765).

  Sosyal Güvenlik İdaresi tarafından belirlenen her yıl Sosyal Güvenlik kapatıldığından, yüksek gelirli çalışanlardan çok fazla Sosyal Güvenlik vergisi almamaya dikkat edin.

  Ayrıca, çalışanın yıl için belirli bir ödeme tutarına ulaştığı zaman başlayan yüksek gelirli çalışanlar nedeniyle ek Medicare vergi indirimini de dikkate almanız gerekir. Ek vergi brüt maaşın% 0,9'u kadardır ve çalışanın W-4 statüsüne bağlı olarak 200.000 $ 'dan başlar. İşverenden ek vergi alınmamaktadır.

 • 06

  Altıncı Adım: Devlet Gelir Vergisi İndirimini Al

  Çoğu eyalet çalışanların maaşlarına ve ücretlerine gelir vergisi uygular. Bu kesintilerin tutarlarını ve bunları uygun eyalet / yerel vergi kurumuna nasıl göndereceğinizi belirlemek için biraz araştırma yapmanız gerekecektir.

  İşveren olarak bu vergilerin düşülmesi, ödenmesi ve raporlanması konusundaki sorumluluklarınız bu makalede ele alınmıştır.

  Devlet gelir vergisi indirimi için tekrar brüt ücret kullanmayı unutmayın.

  Geri dön Bordro Vergileri Hakkında Her Şey

 • 07

  Yedinci Adım: Diğer Kesintileri Alın

  Henüz kesinti ile yapmadın. İşte çalışanların maaşlarından hesaplamanız gerekebilecek olası bazı kesintiler:

  • Çalışanların sağlık planı kapsamına katkıları için yapılan kesintiler
  • 401 (k) veya diğer emeklilik planı primlerinde indirim
  • Şirket içi fonlara veya hayırsever bağışlara yapılan katkılardan dolayı yapılan indirim.

  Unutmayın, tüm kesintiler brüt ücrete dayalıdır.

 • 08

  Sonunda, İşverenin Ücret Saplamasının Nasıl Görüneceğine Bir Örnek

  Yukarıdaki çalışan durumunda, haftalık ücret saplaması şöyle görünür:

  Brüt Maaş FIT Stopajı FICA Stopajı Diğer Kesintiler Net Maaş

  $1500.00 $182.15 $146.25 $0 $1171.60

 • 09

  Federal Gelir Vergisi Stopajını Hesaplamak İçin Yüzde Yöntem Tablolarını Kullanma

  Stopaj hesaplamak için yüzde yöntemi alternatif bir hesaplama yöntemidir. Bu hesaplama brüt ücrete değil, toplam stopaj indirimi için indirim yapıldıktan sonra net ücretlere dayanmaktadır. 2018 için IRS, yüzde 10'un nasıl çalıştığını açıklayan Not 1036'da detayları yayınlamıştır.

  İlk önce, toplam ödenek sayısını (formun 5. satırında) brüt maaştan doğru bordro döneminden düşersiniz. Bir çalışanın iki ödeneği varsa ve haftalık olarak ödenirse, kesilecek toplam tutar 159,60 ABD Doları olacaktır. Çalışanın haftalık maaşı 650,00 dolar ise, hesaplamada kullanılan tutar 650 eksi 159,60 dolar ya da 490,40 dolar olacaktır. Ardından, stopajı Dördüncü Adımdaki gibi hesaplamak için Not 1036'daki tabloyu kullanın.

 • 10

  Ve Bordro Vergilerinizi Ödemeyi Unutmayın

  Çalışanlardan kesilen vergilerin IRS'leri ile federal gelir vergileri ve FICA vergileri ve bir işveren olarak borçlu olduğunuz miktarları yatırmanız gerekir. Özellikle, her maaş bordrosundan sonra,

  • Tüm çalışanlardan stopajda federal gelir vergisi ödemesi
  • FICA vergisini tüm çalışanlardan stopaj ödemesi ve
  • Tüm çalışanlar için FICA vergisinin yarısını ödeyin.

  Maaş bordronuzun büyüklüğüne bağlı olarak, aylık ya da yarı haftalık para yatırmanız gerekir.

  941 Formunda, borçlu olduğunuzu ve ne kadar ödediğinizi gösteren üç aylık bir rapor vermelisiniz.


 • Yazarın Video: Asgari Ücret Vergi Dilimi Kesintileri

  İlgili Makaleler:

  ✔ - Indiegogo Hakkında: Crowdfunding'in Öncüsü, Kapitalizmi Yeniden Keşfetmek

  ✔ - Temel Ofis İşleriyle İşe Alma

  ✔ - Pazarlama Çabalarınızı Nasıl Ölçersiniz?


  Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!