Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

İşletmelerde Nakit Akışı Yönetimi


İşletmeler için nakit akışı yönetimi tanımı, net nakit gelirlerinin eksi nakit harcamalarının izlenmesi, analiz edilmesi ve optimize edilmesi süreci olarak özetlenebilir. Net nakit akışı, herhangi bir işletme için finansal sağlığın önemli bir ölçüsüdür.

Nakit Akışı Yönetiminin Önemi

ABD Bankası'ndan Jessie Hagen tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işletmelerin% 82'si nakit akışının zayıf yönetimi nedeniyle başarısız oluyor.

İşletmeniz sürekli kazandığınızdan daha fazla harcama yapıyorsa, nakit akışı sorununuz vardır.

Küçük işletmeler için, nakit akışı yönetiminin en önemli yönü, nakit girişleri ve çıkışları arasında çok büyük bir boşluk olması nedeniyle, nakit sıkıntısının artmasından kaçınmaktır. Faturalarınızı uzun süre ödeyemezseniz, işte kalamazsınız!

İşletmelerde Nakit Akışı Yönetimi Problemlerine Örnekler

Gayrimenkul geliştirme her zaman oldukça döngüsel bir endüstri olmuştur ve geliştiriciler genellikle nakit akışı sorunlarına eğilimlidir. Mülk geliştirme, faaliyetler için süregelen nakit çıkışlarının yanı sıra önemli bir başlangıç ​​sermayesi yatırımı gerektirir.

Geliştirmenin bir kısmı veya tamamı inşaattan önce satılamazsa, geliştiriciler, özellikle emlak piyasası inşaat sırasında yumuşadığı takdirde, geliştirme satışına başlamadan önce genellikle nakit akışı problemleriyle karşılaşır. Birçok mülk geliştiricisi, uzun süre boyunca negatif nakit akışı nedeniyle iflasa zorlandı.

Hızlı genişleme geçiren herhangi bir işletme nakit akışı problemleriyle karşılaşabilir. Ticari genişleme, genellikle yeni çalışanlar işe alındıkça, artan işgücü maliyetlerini, ek alan için artan kira, daha yüksek reklam maliyetleri ve yeni tesisler, ekipman vb. İçin daha fazla sermaye yatırımını içerir.

Diğer işletmelere kredi verilmesi, işletmelerin nakit akışı problemleriyle karşı karşıya kalmaları için başka bir yaygın yoldur. Faturalandırma normalde 30 veya 60 günlük sürelerde yapılır ve müşterilerin ödemeyi geciktirmeleri nadir değildir, bu da işinizi nakit akışı sıkışıklığında bırakabilir. İşte nakit dengesinin yıl için negatif olduğu, nakit akışı yönetimi sorunları olan bir işletme örneği:

Acme, Inc. - 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Nakit Akım Tablosu

Operasyonlardan Nakit Akışı$
Makbuzlar
Müşteri Faturaları$80,000
Diğer$1,500
ödemeler
Çalışan Maaşları-$45,000
Tedarikçiler-$25,500
Diğer-$5,000
Operasyonlardan Net Nakit Akışı$6500
Yatırımlardan Gelen Nakit Akışı
Ekipman ve Yazılım Satın Alma-$5,500
Yatırımlardan Net Nakit Akışı-$5,500
Finansmandan Gelen Nakit Akışı
Borç ödemeleri-$3,300
Hissedarlar Temettü-$5,000
Finansmandan Kaynaklanan Net Nakit Akışı-$8,300
Nakit Bakiyesinde Net Değişim-$7,300

Nakit Akışı Sorunlarını Çözme

Bir işletme sahibi olarak, düzenli olarak bir nakit akışı analizi yapmanız ve nakit akışı tahminlerini kullanmanız gerekir; böylece nakit akışı sorunlarını gidermek için gerekli adımları atabilirsiniz. Birçok yazılım muhasebe programı, nakit akışı analizini kolaylaştıran dahili raporlama özelliklerine sahiptir.

Bu, nakit akışı yönetiminde ilk adımdır.

Nakit akışı yönetiminin ikinci adımı, işletmeniz için yeterli bir nakit akışı sağlayacak stratejiler geliştirmek ve kullanmaktır. Küçük işletmeler için en faydalı stratejilerden biri de, nakit akış dönüşüm sürenizi kısaltmak ve böylece işletmenizin daha hızlı para kazanmasını sağlamaktır.

İşiniz genişliyorsa, büyüme aşamasında bir veya daha fazla nakit enjekte etmeniz gerekebilir. Bu, borç finansmanı olarak bilinen bir finansal kuruluştan işletme kredisi veya yatırımcılardan öz kaynak finansmanı şeklinde olabilir.

Borç finansmanı, satın alınacak varlıkların kredi için güvenlik veya teminat olarak kullanıldığı ekipman, bina, arsa veya makine gibi varlıklar için ortaktır. Borç finansmanının özsermaye finansmanı üzerindeki en büyük avantajı, işletme sahibinin / sahiplerinin işletmenin kısmen sahipliğinden vazgeçmesi gerekmediği ve tam kontrolü elinde tutması gerektiğidir.

Kısa vadeli nakit akışı kıtlığı için birçok küçük işletme sahibi, kredi kartlarını veya kredi limitlerini kullanır.

Özkaynak finansmanı, melek yatırımcılardan ya da girişim kapitalistlerinden para toplamayı içerir. Özkaynak finansmanı, bu işin başarılı olmaması durumunda yatırılan paranın geri ödenmesi gerekmediğinden daha az risklidir; Bununla birlikte, finansman karşılığında yatırımcı (lar) parça sahibi olurlar ve karlarından bir pay alırlar ve işlerin nasıl yürüdüğünü söylerler.

Hangi finansman şekli gerekli olursa olsun, finansal kurumlara veya yatırımcılara sunmak için güncellenmiş bir iş planına sahip olmak çok önemlidir. İş planı, işletmenin geleceği için finansman ihtiyacını (ve etkisini) göstermelidir.


Yazarın Video: Nakit Akış Tablosu 1

İlgili Makaleler:

✔ - Warren Buffett bir şirkette aradığı şey

✔ - LinkedIn Ev İş için Ultimate Guide

✔ - Yerleşik Olmayan Bir İş Olarak Kanada'da Birleşin


Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!