Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

Sigortacı Poliçemi Yenilemeyi Reddedebilir mi?


Sigorta şirketinizden gelen bir mektubu gördüğünüzde, günün postalarını takip ediyorsunuz. Zarfı açıp sonra inlediniz. Sigortacınız poliçenizi yenilemiyor!

Hangi sebeple sigortacınız sigorta teminatınızı yenilemez? Sigortacınız teminatınızı kesmeyi planlıyorsa ne kadar önceden uyarı vermelidir? Sigortacınız poliçenizi yenilemek zorunda mı? Bu makale bu soruları cevaplayacaktır.

Yenilemenin Sebepleri

Bir sigortacının sigorta kapsamınızı kesmeyi seçmesinin birkaç nedeni vardır. Bunlardan bazıları:

  • Çok fazla kaza veya kayıp yaptınız.
  • Güvenlik kaydınız zayıf veya mülkünüzün bakımını yapmadınız.
  • Çalışanlarınız, motorlu taşıt kayıtlarında kaza veya hareketli ihlaller yaşıyor.
  • Sigortacının zarar kontrolü önerilerine uymamanız.
  • Sigortacınız artık bu tür bir teminat vermek istemiyor.
  • İşiniz değişti ve daha riskli hale geldi.
  • Sigortacının talep ettiği temel bilgileri vermediniz.
  • Uygulamada yanlış bilgi verdiniz.

Politika Hükümleri

Hemen hemen tüm ticari mülkiyet, sorumluluk ve ticari araç sigortası poliçeleri, yenilenmeme konusunda bazı hükümler içermektedir. Bunlar şunları içerebilir:

  1. Politika formunda yerleşik olan genel koşullar.
  2. Politikanıza onay yoluyla eklenen devlete özel hükümler.

Genel Hükümler

Birçok politika formu, politikanın yenilenmemesiyle ilgili genel bir hüküm içerir. Örneğin, standart ISO genel sorumluluk politikası, Yenilemediğimiz Zamanlar başlıklı Koşullar bölümünde bir fıkra içerir. Sigortacınız poliçenizi yenilememeyi seçerse, poliçenizin sona ermesinden 30 gün önce sizi bilgilendireceğini belirtir. Bazı politika formları yenileme konusunda sessizdir. Bu durumda, yenileme politikanıza ekli bir ciroda ele alınacaktır.

Devlet yasaları

Neredeyse tüm eyaletlerde, poliçenizin süresi dolduğunda sigortacılığınızı kesmeyi planlıyorlarsa sigortacıların atması gereken adımları belirleyen yasalar vardır. Kişisel politikalara uygulanan yasalar (kişisel oto ve ev sahipleri gibi), ticari politikalara uygulananlardan daha kısıtlayıcı olabilir. Genel olarak konuşursak, bir sigorta şirketi, ticari poliçenizi size yeterli bildirimde bulunduğu sürece yenilememekte serbesttir. Devlet hukuku, sigortacının ne kadar ihbarda bulunması gerektiğini belirler.

Yenileme olmayan toplu işlemler için farklı kurallar geçerli olabilir. Diğer bir deyişle, sigorta şirketiniz artık belirli bir teminat türünü yazmak istemediğinden piyasadan çekiliyorsa, sizi ve sigorta düzenleyicisini önceden bilgilendirmeniz gerekebilir. Sigortacınız ayrıca, size yeni bir teminat kaynağı bulma zorunluluğu getirebilir.

Yenileme dışı gereksinimler bir eyaletten diğerine değişmektedir. Örneğin, bazı eyaletler 30 gün öncesinden bildirimde bulunabilirken, diğerleri 45 gün veya 60 gün sürebilir.

Devlete Özel Onaylar

Sigortanızın poliçenizi feshetmesi durumunda orta vade veya sona ermesi halinde uyması gereken kurallar tipik olarak poliçenize ekli bir devlet tarafından onaylanır. Birden fazla eyalette iş yapıyorsanız, bu eyaletlerin her biri için ayrı bir onay eklenmesi gerekir.

Devlet Onayları, Genel Hükümlerin yerini alır

Bir devlet onayı eklendiğinde, politikanızdaki genel hükümlerin yerine geçer. Örneğin, borç poliçenizin Koşullar bölümünün, sigortacının size en az 30 gün önceden bildirimde bulunması durumunda poliçenizi yenilemeyebileceğini belirtdiğini varsayalım. Bununla birlikte, eyaletinizin yasası (ve poliçenize ekli devlet onayı), sigortacının poliçenizi yenilemeyi reddederse size 45 gün önceden haber vermesini gerektirir. Onaydaki 45 günlük şart, politikadaki 30 günlük ilan şartının yerine geçer.

İptal Koşulları

Yenilemeye ek olarak, devlet onayları politika iptalini ele almaktadır. Politikanızda yer alan tüm genel iptal koşulları eyalet onayının yerine geçecektir. Devletler, politikanızın iptali ile ilgili yenilemekten ziyade daha katı kurallar koyarlar. Örneğin, birçok devlet, sigorta şirketleri 60 gün gibi belirli bir süre için yürürlükte olmuşsa, orta vadede bir poliçeyi feshetmelerini yasaklamaktadır. Bu kuralların genelde istisnaları vardır. Örneğin, sigortacınıza, uygulamanıza yalan söylerseniz, gerçekten havai fişek ürettiğinizde bir giysi üreticisi olarak yanlış beyanda bulunmanız durumunda sorumluluk politikanızı iptal etmesine izin verilebilir.

Genişletilmiş İptal ve Yenileme Bildirimi

Bazı sigorta şirketleri, teminat uzatması olarak, devlet yasalarının gerektirdiğinden daha erken iptal veya yenileme yapılmamasını sağlayacaktır. Örneğin, bir sigorta şirketi 90 gün, 120 gün veya hatta 180 gün öncesinden bildirimde bulunabilir. Bu teminat ayrı olarak veya diğer teminat kapsamları ile birlikte temin edilebilir.


Yazarın Video:

İlgili Makaleler:

✔ - Sertifikalı Kargo Tarama Programı (CCSP)

✔ - İşletmenizin Anahtar Kişi Sigortasına İhtiyacı Var mı?

✔ - İşletmenizdeki Sahipsiz Maaş Çekleri ile Nasıl Başa Çıkılır?


Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!