Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

Muhasebe Formülü İşletmeniz İçin Önemlidir

Varlıklar, Borçlar ve Özkaynaklar Arasındaki İlişki


Muhasebe formülü, çift girişli defter tutmanın temeli olarak işlev görür. Ayrıca muhasebe denklemi veya bilanço denklemi olarak da adlandırılan bu formül, bir işletmenin varlık, borç ve özkaynakları arasındaki ilişkiyi ifade eder. Denklem, bir şirketin varlıklarının değerinin her zaman borçlarının ve özkaynaklarının toplamına eşit olduğunu gösterir.

Muhasebe formülünün temellerini anladığınızda, bir bilanço içeriğini daha iyi anlarsınız. Muhasebe formülü ayrıca bir şirketin finansal tabloları arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olur.

Temel Muhasebe Formülü

Muhasebe formülü, esas olarak firmanın sahiplerine (sahip olduğu) alacaklılara (borçlarına) borçlu olduğu ya da sahiplerinin işletmeye yatırım yaptığı parayla (sahiplerinin özkaynakları veya sermayesi) satın aldığı şekilde sahip olduklarını gösterir. Bu ilişki basit bir denklem şeklinde ifade edilebilir:

 • Varlıklar = Yükümlülükler + Özkaynaklar

Bu denklem dengelenmelidir, çünkü firmanın sahip olduğu her şey (varlıklar) bir tür borçla (borç) ya da mülk sermayesi olan bir şeyle satın alınmıştır.

Aktif kategorisi, nakit, envanter veya alacak hesapları gibi kalemleri ifade eder. Yükümlülük örnekleri, banka kredilerini, kredi hesaplarını veya ödenecek hesapları içerir. Özkaynaklar, sahiplerinin firmada sahip olduğu yatırım veya sermayedir. Geçmiş dönemlerden elde edilen ticari karlar da sermaye veya özkaynak olarak nitelendirilir.

Muhasebe formülü veya bilanço denklemi iki şekilde ifade edilebilir, ancak sayısal sonuçlar aynı kalır:

 • Borçlar (20.000 ABD Doları) = Varlıklar (50.000 ABD Doları) - Özkaynaklar (30.000 ABD Doları)
 • Özkaynaklar (30.000 ABD Doları) = Varlıklar (50.000 ABD Doları) - Borçlar (20.000 ABD Doları)

Muhasebe denkleminin üç bileşeninden ikisini biliyorsanız, üçüncü bileşeni hesaplayabilirsiniz.

Bilançoya bakarsanız, bir bilançonun hesap düzeyinde detaylandırılmış muhasebe denkleminin etli bir biçimini temsil ettiğini de görebilirsiniz.

İşlem Çizimi

Yeni bir şirket kurduğunuzda, muhasebe formülünüz aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Varlıklar = Yükümlülükler + Özkaynaklar
 • $0 = $0 + $0

Bu başlangıç ​​çok küçük bir işletmedir ve işletme sahibi, çek hesabına 1.000 ABD doları yatırmaktadır. İşletmenin çift girişli defter tutma kullandığını varsayalım, böylece muhasebe denklemi şimdi şöyle görünecektir:

 • Varlıklar = Yükümlülükler + Özkaynaklar
 • $1,000 = $0 + $1,000

Ardından, bu küçük işletme kredi hesabından 500 dolarlık bir fotokopi makinesi satın alıyor. Muhasebe denklemi bu faaliyeti şu şekilde yansıtır:

 • Varlıklar = Yükümlülükler + Özkaynaklar
 • $1,500 = $500 + $1,000

Böylece, Ofis Donanımı varlık hesabı 500 dolar, şirketin kredi kartı borç hesabı 500 dolar artmıştır.

İşlemin türünden bağımsız olarak, doğru bir şekilde kaydedildiğinde, muhasebe denklemi dengede kalır.

Gerçek Dünyadaki Denklem

Pratik, gerçek dünya kullanımında, muhasebe denklemi her bölümde bir şirketin bilançosundaki detayı yansıtan çeşitli bileşenler içerir. Örneğin, toplam varlıklar nakit para, mevduat sertifikaları, envanter ve devam eden işler ve peşin ödenmiş hesaplar gibi cari varlıkları içerir. Uzun vadeli varlıklar, teçhizatı, makineleri, binaları ve gelecek yıl içinde tasfiye edilmeyecek diğer varlıkları içerir.

Toplam borçlar, bir yıl veya daha kısa sürede ödenen ödemeler, 12 aydan uzun süren uzun vadeli borçlar ve emeklilik yükümlülükleri gibi diğer uzun vadeli borçlar gibi cari borçlardan oluşmaktadır. Sahiplerin özkaynakları, sermaye fazlası, hisse senedi, geçmiş yıl karları ve hazine hissesi gibi farklı özkaynak biçimlerinden oluşur.

Örnek olarak, Amazon.com'un (AMZN) 2017 yıl sonu bilançosu aşağıdakilerden oluşmuştur:

 • Toplam borç: 57,9 milyar dolar cari borç, 24,7 milyar dolar uzun vadeli borç ve 21 milyar dolar borç. Toplam borç = 103,6 milyar dolar
 • Özkaynaklar: 21.4 milyar dolarlık sermaye fazlası, 8.6 milyar dolarlık kazanç ve diğer özkaynaklar (2.29 milyar dolar). Bu miktar, Amazon'un hazine hisse senedi hesabındaki negatif bakiyesi nedeniyle büyük oranda negatiftir. Toplam özkaynaklar = 27,72 milyar dolar

Amazon'un toplam varlıklarını bulmak için, muhasebe denklemini kullanın ve borçları (103.6 milyar dolar) ve özkaynakları (27.71 milyar dolar) = toplam varlıklar içerisinde 131.31 milyar dolar ekleyin.

Daha Fazla Özsermaye Sahipleri

Genişletilmiş muhasebe denklemi, gelir tablosu ile bilanço arasındaki ilişkiyi gösterir. Muhasebe denkleminde sahiplerin özkaynaklarının geçmiş yıl karı bileşeni iki bölüme ayrılabilir: gelir ve giderler.

Şimdiye kadar muhasebe denklemi bilanço bileşenlerine odaklandı. Muhasebe denkleminin özkaynak bölümünü gelir ve giderlere bölmek, bilanço ile gelir tablosu arasındaki ilişkiyi gösterir, çünkü gelir ve giderler firmanın gelir tablosunun temel bileşenlerini oluşturur.

Satış geliri olarak da adlandırılan gelirler, müşterilerine ürün veya hizmet sağlayan işlerden kaynaklanmaktadır. Giderler, işletmenin müşterilerine veya ürünlerine hizmet sunmak için katlandığı maliyetlerdir. Gelir ve gider arasındaki ilişki basittir. Gelirler giderlerden yüksekse, işletme kar elde eder. Eğer gelirler giderlerden düşükse, işletme zararını sürdürür.

Şirketin sahibi veya sahipleri aynı zamanda işten bir maaş veya özkaynak çekebilirler. Şirket kurulduğu takdirde, bu maaş, kurum tarafından ödenen temettüler şeklinde olabilir. Bununla birlikte, şirket küçük ve tek bir mülkiyet, ortaklık veya limited şirket ise, mal sahibi veya mal sahipleri, maaşları olarak işletmeden çekilir.

Genişletilmiş muhasebe denklemi, satış geliri ve giderlerini dikkate aldıktan sonra:

 • Varlıklar = Borçlar + Özkaynaklar + (Gelir - Giderler) - Çekilir

Gelirlerin özkaynakları artırdığı durumlarda, giderler özkaynakları düşürür ve kar payları veya kar paylarını düşürür. Bir şirketin bilançosunda, gelir ve giderlerin yerine, "geçmiş yıl karları" adı altında net kar veya zarar numarası göreceksiniz.

Muhasebe denkleminiz dengelenmezse, finansal raporlarınız bütünlüklerini kaybedecek ve finansal işlemlerinizi takip edemezsiniz.

Muhasebe denklemi, tüm ilgili hesapların girişleri aldığından ve her bir işlemin, verilen işlem için uygun dolar miktarlarında tam olarak kaydedildiğinden emin olmak için bir kontrol ve bakiye sistemi olarak hareket eder.

Makale İçindekiler Bölüme atla

genişletmek

 • Temel Muhasebe Formülü

 • İşlem Çizimi

 • Gerçek Dünyadaki Denklem

 • Daha Fazla Özsermaye Sahipleri


Yazarın Video: GENEL MUHASEBE I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

İlgili Makaleler:

✔ - 5 Harika Online İş Fikirleri

✔ - Parti Planlama İşini Kurmanın Artıları ve Eksileri

✔ - Daha Yavaş Konuşmak Satışlarınızı Nasıl Artırır?


Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!