Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

8 New Hampshire'ın Güvenlik Mevduatı Yasasının Temelleri

Sınırlar, Muafiyetler ve Gerekli Uyarı


New Hampshire ev sahipleri ve kiracılar, güvenlik teminatı söz konusu olduğunda belirli haklara sahiptir. Devlette kiralıyorsanız bu temel kuralları anlamak önemlidir. İşte New Hampshire'daki güvenlik depozitosu hakkında sekiz genel soru.

New Hampshire'daki Güvenlik Mevduat Hakkında 8 Temel Sorular:

 1. Limit- Bir Aylık Kira
 2. Exemptions- Beş veya Daha Az Birimle Sahip Sahipliği Yapıldı
 3. Mevduat Depolamak Ayrı Hesap. Bir Yıldan Fazla Tutulursa Faiz
 4. Aldıktan Sonra Dikkat- Evet
 5. Para Yatırma Nedenleri Ödenmemiş Kira, Ödenmeyen Vergiler, Hasar, Kira İhlali
 6. Walk-Through Muayene- Gerekli değil
 7. İade Mevduatı- 30 Gün Taşınma
 8. Satış Mülkiyeti Mevduatları Yeni Sahibe Aktarın

New Hampshire'da Güvenlik Depozito Sınırı Var mı?

Evet. New Hampshire'da bir ev sahibi, bir kiracıdan bir güvenlik depozitosu olarak bir aydan fazla kira toplayamaz. Yatılı ev gibi “ortak tesis” olarak kabul edilen kiralık mülklere sahip olan ev sahipleri için güvenlik teminatı tutarında bir sınır yoktur.

Bu Depozito Kurallarına Uyulmaması Gereken Bir Kişi Var mı?

Evet. New Hampshire'da mülkünde yaşayan, mülk sahibi kişilerin mülk ettiği mülk olarak bilinen ve beş veya daha az birim bulunan toprak sahiplerinin, New Hampshire’daki eyalet çapındaki güvenlik teminatı kurallarına uyması gerekmez. Ancak, herhangi bir birimin 60 yaş ve üstü bir kiracı varsa, eyalet çapında güvenlik kuralları o kiracıya ve o birime uygulanır.

New Hampshire’daki Güvenlik Mevduatı’nın Depolanması

Ev sahipleri kiracıların depozitolarını saklamalıdır:

 • New Hampshire eyaletinde iş yapan bir banka veya finans kurumundaki bir hesapta.
 • Güvenlik teminatı, mal sahibinin şahsi fonlarından ayrı tutulmalıdır.
 • Ev sahibi tüm kiracıların depozitolarını aynı hesapta tutabilir.
 • Bir yıl veya daha uzun süre tutulan teminatlar, New Hampshire'daki tasarruf hesaplarındaki faiz oranına eşit oranda faiz kazanmalıdır.
 • Kiracı Talebi:
  • Bir kiracı talep ederse, bir New Hampshire ev sahibi, kiracıya aşağıdakiler dahil olmak üzere güvenlik depozitosunun nasıl depolandığının ayrıntılarını sağlamalıdır:
   • Depozito miktarı.
   • Faiz oranı.
   • Bankacılık kurumunun adı.
   • Bankacılık kurumunun adresi ve hesap numarası.
   • Ev sahibi ayrıca kiracının istediği şekilde güvenlik teminatı kayıtlarını incelemesine izin vermelidir.

New Hampshire'da Depozito Alındıktan Sonra Yazılı Bildirim

Kiracının teminat olarak kullandığı ödeme şekli, ev sahibinin kiracıya yazılı bir makbuz vermesi gerekip gerekmediğini belirleyecektir.

 • Evet:

Güvenlik depozitosu çekle ödenmediği sürece, ev sahibi güvenlik depozitosu aldıktan sonra kiracıya yazılı bir makbuz sağlamalıdır. Bu makbuz şunu belirtmelidir:

 • Alınan güvenlik teminatı miktarı
 • Mevduatın depolandığı yerde,
 • Kiracının, mülkünüzde tamir edilmesi gereken eşyaların sahibini makbuz üzerine bir not alarak veya mal sahibine ayrı bir bildirim göndererek uyarması gerekir.
  • Kiracı bunu üniteye taşınmasından sonraki beş gün içinde yapmalıdır.
 • Yok hayır:

Kiracının, aşağıdakileri içeren herhangi bir çek kullanarak teminatı ödemesi halinde, kiracının teminatını aldıktan sonra kiracıya yazılı bir makbuz vermesi gerekli değildir:

 • Kişisel kontrol,
 • Banka çeki,
 • Hükümet kontrolü
 • Kar amacı gütmeyen kontrol.

Ev sahibi, kiracıya taşındığı tarihten itibaren 5 gün içinde kiralama ünitesinde herhangi bir onarım yapılması gerekiyorsa, mal sahibine yazılı olarak bildirmesi gerektiğini yazılı olarak bildirmelidir.

New Hampshire'da Güvenlik Depozitosu Tutmanın Nedenleri

New Hampshire'da bir ev sahibi, aşağıdaki nedenlerle kiracının güvenlik depozitosunun tümünü veya bir kısmını tutabilir:

 • Ödenmemiş Kira.
 • Ödenmemiş Vergiler.
 • Normal Aşınma ve Aşınmanın Aşırı Zararları.
 • Kira Sözleşmesinin Diğer İhlalleri.

New Hampshire'da Bir Gözden Geçirme Denetimi Gerekiyor mu?

Hayır. Bir kiracı bir kiralık birimin dışına taşındığında New Hampshire ev sahiplerinin geçiş incelemesi yapması gerekmez.

New Hampshire’da kiracının güvenlik depozitosu iade edilmesi

 • 30 gün:

New Hampshire'da bir ev sahibi, kiracıya ait olan teminatın bir kısmını kiracıya taşınan 30 gün içinde, tahakkuk eden faiziyle birlikte iade etmelidir. Bu teminat, sertifikalı posta yoluyla kiracının bilinen son adresine gönderilmelidir.

 • Yazılı bildirim:

Mal sahibi, depozitodan herhangi bir kesinti yapmışsa, mal sahibi bu indirimlerin yazılı bir listesini içermelidir. Liste şunları içermelidir:

  • Kesinti nedeni.
  • Kesinti miktarı.
  • Makbuzlar veya onarım tahminleri gibi kanıtlar.
 • Yanlış Stopaj:

Kiracı, güvenlik depozitosu tutarının iki katına, artı makul mahkeme masraflarına ve avukatlık ücretlerine aşağıdaki durumlarda verilebilir:

 • Ev sahibi, kiracının güvenlik depozitosunu 30 gün içinde iade etmez.
 • Ev sahibi, gerekirse, yazılı bir beyanda bulunmaz.
 • Ev sahibi, kiracının güvenlik depozitosunun herhangi bir bölümünü yanlış olarak saklar,
 • Altı ay:

Bir mal sahibi, teminatın geri kalan kısmına kiracıya geri ödenmesi için makul bir girişimde bulunmuşsa ve kiracı, altı ay sonra mal sahibinin mülkü olur.

Mülkünüzü satarsanız depozitonun başına ne gelir?

Mülkünüzü satarsanız veya mülk aksi takdirde el değiştirirse, tüm kiracıların depozitolarını mülkün yeni sahibine devretmeniz gerekir. Kiracılara, yeni mal sahibinin adı ve iletişim bilgileri ile birlikte güvenlik depozitosu transferinin yapıldığını bildiren onaylı bir posta göndermelisiniz.

New Hampshire'nın Güvenlik Mevduatı Kanunu Nedir?

New Hampshire eyaletindeki güvenlik teminatı yasasının aslı metni için, lütfen §§ 540-A: 5 - A: 8 ve 540-B: 10 Açıklamalı Yeni Hampshire Revize Edilmiş Tüzüklere bakınız.


Yazarın Video:

İlgili Makaleler:

✔ - EBay Satışlarını Artırma

✔ - RESPA'nın Düzenlediği İşlem Türleri

✔ - Uluslararası Bir Distribütörle Nasıl Çalışılır


Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!